ورود ثبت نام ورود به فروشگاه فاکتور
chapematin

فایل لایه باز فاکتور

جهت جلوگیری از دفرمه شدن (تغییر شکل نامتعارف) فاکتور، ابعاد فایل خود را دقیقا منطبق با ابعاد مندرج در زیر، طراحی نموده و سپس ارسال نمایید.

سایز فاکتور افقی عمودی سرچسب فاصله پرفراژ
A6 مشاهده نمونه فاکتور A6 مشاهده نمونه فاکتور A6 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
A5 مشاهده نمونه فاکتور A5 مشاهده نمونه فاکتور A5 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
A4 مشاهده نمونه فاکتور A4 مشاهده نمونه فاکتور A4 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
A3 مشاهده نمونه فاکتور A3 مشاهده نمونه فاکتور A3 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
B5 مشاهده نمونه فاکتور B5 مشاهده نمونه فاکتور B5 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر

برای دانلود فایل لایه باز فاکتور، در جدول زیر با توجه به سایز بر روی گزینه دانلود کلیک کنید.

پارمونت , طراحی سایت